Kód definitivního zrušení


Některé pošty nebyly zrušené z provozních důvodů. Část z nich byla zrušena definitivně a část byla uzavřena jen na určité období. Použité kódy najdete v tabulce níže.

Pošty zrušené definitivně
A1 vznik vojenského prostoru (12 pošt)
A2 blízkost státní hranice (11 pošt)
A3 výstavba vodních děl (11 pošt)
A4 důlní činnost (27 pošt)
A5 ostatní důvody (2 pošty)

Autor: Jiří Kratochvíl

Přejít nahoru