Kód zrušení


Poštovní služebny jako součást našeho moderního života jsou živým organismem. V případech potřeb obyvatel vznikají a stejně tak zase zanikají. Je bohužel smutnou pravdou, že právě potřeby obyvatelstva nejsou tím pravým důvodem jejich existence. Jak v dobách minulých, tak i v současnosti je zásadním hlediskem pro jejich existenci potřebná úroveň jejich rentability a nezbytná ekonomická prosperita. A právě jejich nedostatečnost se stala tím zcela jednoznačným důvodem pro jejich postupné rušení.

Všimněme si však podrobněji, proč nám poštovní služebny zanikají:

KódPopis
1velmi často jsou rušené pošty, které byly v malých obcích otevírány v 50. a 60. letech při združstevňování venkova. Tehdy se vůbec nehledělo na ekonomickou stránku a důvody byly spíše politické. Přineslo to sice přiblížení poštovních služeb obyvatelstvu, ale v dalších letech přece jen převládlo ekonomické hledisko a tak od 80. let jsou prakticky hromadně rušeny právě tyto malé pošty. Podobně i některá města otevírala druhé či třetí pošty a jejich osud byl později podobný. V tomto období bylo zrušeno nejvíce pošt ze všech evidovaných
2hlavní vlna rušení nastala po roce 1989, kdy už ekonomické hledisko bylo prvořadým k posouzení dalšího provozu. A nebyly rušeny jen ty pošty malé, ale i mnohé pošty s dávnou tradicí, pamatující ještě poštovní stanice na starých trasách
3uplatňování ekonomické prosperity začalo již po vzniku republiky v první vlně rušení pošt v roce 1923. Pošty byly ovšem rušeny i v dalších obdobích zcela samostatně podle okamžitých potřeb
4po odsunu německého obyvatelstva z pohraničních území se mnohé obce natolik vylidnily a noví přistěhovalci původní počty obyvatel nenahradili, že další existence pošt byla zcela nerentabilní. Pošty v těchto obcích byly nejprve uzavírány v letech 1946 a 1947, v roce 1948 pak definitivně rušeny, v některých případech přímo rušeny
5za války byly v řadě míst některé pošty uzavírány či rušeny tzv. z úsporných důvodů. Mnohé se k provozu po válce vrátily, mnohé však – zejména v pohraničí – byly pak rušeny jako v bodě 4
6na území zabraném v roce 1938 Německem zřizovala poštovní správa v obcích, kde před tím pošty nebyly nové služebny typu pošta nebo agentura. Tyto služebny pak po skončení okupace automaticky zanikly, neboť čs poštovní správa se vracela ke stavu služeben před okupací v roce 1938
7pošta byla zrušena z důvodu likvidace celé obce. Nejčastějším důvodem likvidace obce je nekritická povrchová těžba uhlí, dalšími důvody pak zatopení obce při výstavbě vodních děl nebo likvidace obce z důvodu zřízení vojenského prostoru. Absurdním a bohužel častým důvodem byla likvidace obce jen pro to, že při zřízení hraničního pásma byla obec příliš blízko státní hranice
8k rušení pošt ovšem docházelo i z důvodů provozních či organizačních. Jde o přepravní uzly, úzce specializované služebny, zájemnické pošty apod.
KódPopis

Autor: Jiří Kratochvíl

Přejít nahoru