Územní členění státu


Velké kraje 1960–2020


Roku 1960 zákonem o územním členění státu vzniklo v Československu 10 (z toho 7 v české části) větších krajů, mimo hlavní město Prahu. Orgány nových velkých krajů (krajské národní výbory) byly ustaveny téhož roku, v roce 1990 byly ale zrušeny.

Názvy a sídla tehdejších krajů na českém území (samostatnou územní jednotkou, která z některých hledisek byla postavena na roveň těmto krajům, bylo území hlavního města Prahy):

Středočeský kraj Praha
Jihočeský kraj České Budějovice
Západočeský kraj Plzeň
Severočeský kraj Ústí nad Labem
Východočeský kraj Hradec Králové
Jihomoravský kraj Brno
Severomoravský kraj Ostrava

Jelikož roku 2000 vznikly nové samosprávné kraje, existovaly v České republice dvě různé soustavy krajů několik let vedle sebe. Definitivně byly staré územní kraje zrušeny zákonem o územně správním členění státu ke dni 1. ledna 2021 (krajských soudů a krajských státních zastupitelství se však reforma nedotkla).


Samosprávné kraje od roku 2000


Kraje byly vytvořeny 1. ledna 2000 ústavním zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, který stanoví názvy a sídla krajů a vymezil jejich územní obvody výčtem okresů. Tyto kraje zhruba kopírují kraje z let 1948–1960.

Hlavní město Praha Praha
Středočeský kraj Praha
Jihočeský kraj České Budějovice
Plzeňský kraj Plzeň
Karlovarský kraj Karlovy Vary
Ústecký kraj Ústí nad Labem
Liberecký kraj Liberec
Královéhradecký kraj Hradec Králové
Pardubický kraj Pardubice
Kraj Vysočina Jihlava
Jihomoravský kraj Brno
Olomoucký kraj Olomouc
Moravskoslezský kraj Ostrava
Zlínský kraj Zlín

Zdroj: Wikipedie

Přejít nahoru