Kód přerušení


Některé pošty nebyly zrušené z provozních důvodů. Část z nich byla zrušena definitivně a část byla uzavřena jen na určité období. Použité kódy najdete v tabulce níže.

Pošty uzavřené jen na určité období
B1 zábor území pro vznik vojenského cvičiště (13 pošt)
B2 válečné události – osvobozovací boje, nálet, zřízení ghetta (13 pošt)
B3 úsporná opatření za války (24 pošt)

Autor: Jiří Kratochvíl

Přejít nahoru