Vysvětlení pojmů


Pošta
Veřejná služba pro rozesílání a doručování zásilek, dopisů a zpráv, pro převody peněz a podobně. Jedná se o jednu z nejstarších veřejných služeb vůbec. Tvoří součást každodenního života lidí na celém světě a její správné fungování je důležité pro tuzemské i mezinárodní společenství. Fungující pošta je jednou z podmínek pro mezinárodní uznání státu resp. režimu.


Poštovna
Malá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému (vyúčtovacímu) poštovnímu úřadu. Poštovny, zavedené u nás v roce 1900, poskytovaly nejnutnější druhy poštovních služeb a na našem území pracovaly do roku 1958. Vedení poštovny obstarával poštovný. Šlo o čestnou funkci, za jejíž výkon dostával poštovný sjednanou odměnu. České poštovny fungují na řadě odloučených, turisticky zajímavých míst. Jsou pro Českou poštu pracovištěm, provozovaným jejím smluvním partnerem, tedy nikoli zaměstnanci České pošty. Poskytují některé poštovní služby, jejichž rozsah se různí podle možností provozovatele. Tím bývají např. různé hotely či restaurace v horách. Činnost poštoven je sběratelsky dokumentována zejména razítky. Německy Postablage, Posthilfstelle, Poststelle, Poststelle II, maďarsky Postai ügynökség.


Pošty zájemnické
Zřizovaly se v takových objektech (továrny, hotely apod.), kde poštovních služeb potřebovali, ale státu by se jejich provoz nevyplácel. Náklady zde nesl provozovatel, přičemž provozní inventář  dostával od správy pošt zdarma (např. pošta Praha 84 pro obchodní dům Chicago). Tento druh pošt zanikl v květnu 1946.

Přejít nahoru